Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagogów szkolnych

 

Katarzyna Karczewska

poniedziałek 9.00 - 14.00

wtorek 7.30 - 11.30

środa 9.00 - 14.00

czwartek 8.00 - 13.00

piątek 7.30 - 10.30

 

Klaudia Engelbrecht

poniedziałek 7.30 – 12.15

wtorek 10.50 – 12.15, 13.00 - 14.55

środa 9.10 - 12.15, 13.00 - 14.00

czwartek 7.30 - 11.15, 13.00 - 14.00

piątek 7.30 - 12.15

 

Zadania pedagogów:


1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.

3. Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

7. Pomoc rodzicom oraz nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości.

8. Wspieranie nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11
im. Teodora Bolduana

Osiedle Kaszubskie 27
84-200 Wejherowo

tel.  58 738 63 33
fax. 58 738 63 31

sekretariat@sp11wejherowo.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

tel: 58 738 63 33
e-mail: sekretariat@sp11wejherowo.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony