Doradztwo zawodowe

Młodzi ludzie stojący na progu dorosłości powinni zostać wyposażeni w umiejętności niezbędne do poruszania się na rynku pracy podlegającemu szeregu zmian. Powstają nowe zawody, zmienia się styl pracy, młodzież coraz częściej myśli o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Niekorzystnie na rynek pracy wpływają migracje młodych pracowników oraz szybkie wypadanie z systemu edukacji. W związku z tym funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie będącym integralną częścią Unii Europejskiej wymaga aktywnych zachowań i umiejętności do podejmowania trafnych decyzji. Wszelkiego rodzaju wybory dotyczące zdobycia wykształcenia, przekwalifikowania się, czy kwalifikacji zawodowych wymagają coraz większej wiedzy o rynku pracy, rynku edukacyjnym i o sobie samym. Ważne jest by młody człowiek dokonując wyboru związanego z dalszą ścieżką kształcenia kierował się własnymi zdolnościami, pasjami i możliwościami. W tego typu decyzjach powinien otrzymać wsparcie ze strony rodziców, szkoły oraz innych instytucji.

 

Program_Doradztwa_Zawodowego_Szkoły_Podstawowej_nr_11_w_Wejherowie.pdf

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11
im. Teodora Bolduana

Osiedle Kaszubskie 27
84-200 Wejherowo

tel.  58 738 63 33
fax. 58 738 63 31

sekretariat@sp11wejherowo.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

tel: 58 738 63 33
e-mail: sekretariat@sp11wejherowo.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony