Biblioteka

Biblioteka czynna:

poniedziałek 8.00 - 15.00

wtorek 8.00 -17.00

środa 8.00 - 15.00

czwartek 8.00 - 17.00

piątek 8.00 -15.00

 

 Konkursy czytelnicze - rok szkolny 2023/2024

1. WIELKI MARATON CZYTELNICZY

WMC 2023/2024 - informacje ogólne

WMC 2023/2024 - test 1

WMC 2023/2024 - lektury październik

WMC 2023/2024 - test 2

WMC 2023/2024 - lektury listopad

WMC 2023/2024 - test 3

WMC 2023/2024 - lektury grudzień

WMC 2023/2024 - test 4

WMC 2023/2024 - lektury styczeń

WMC 2023/2024 - test 5

WMC 2023/2024 - lektury luty

WMC 2023/2024 - test 6

WMC 2023/2024 - lektury marzec

WMC 2023/2024 - test 7

2. CZYTAM, BO LUBIĘ! SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZY

Czytam, bo lubię! 2023/2024. Zasady konkursu. 

Czytam, bo lubię! 2023/2024 - test 1

Czytam, bo lubię! 2023/2024 - test 2

Czytam, bo lubię! 2023/2024 - test 3

Czytam, bo lubię! 2023/2024 - test 4

3. WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW

Po raz pierwszy w SP11, czyli tytułem wstępu...

Informacje ogólne

Przebieg konkursu

Kalendarz

Zasady zgłaszania ucznia do konkursu

Zgłoszenie do pobrania

Lista lektur SP 11 Wejherowo (pierwszy etap konkursu)

Test półfinałowy

 

Zadania biblioteki szkolnej:

1. Biblioteka szkolna spełnia rolę pracowni szkolnej służącej realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
2. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami szkolnymi, biblioteką miejską, biblioteką gminną.
3. Biblioteka wypożycza uczniom podręczniki, przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
4. Biblioteka ewidencjonuje podręczniki i materiały edukacyjne zakupione przez szkołę ze środków dotacji celowej, jednocześnie realizuje obowiązek inwentaryzacji.
5. Misją biblioteki jest zapobieganie analfabetyzmowi funkcjonalnemu, wdrażanie użytkowania do edukacji permanentnej, przygotowanie do twórczego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym.
6. Biblioteka jest instytucją kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych).
7. Rolą biblioteki szkolnej jest stworzenie warunków dostępu do informacji, wdrożenie do samodzielnego poszukiwania wiadomości oraz inspirowania do kreatywnego czytania poprzez różne formy rozwijające zainteresowania zajęć czytelniczych, prowadzonych przez nauczyciela.
8. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

Cele biblioteki szkolnej:

1. Rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, zainteresowań uczniów.
2. Przygotowywanie do korzystania z różnych źródeł informacji.
3. Wdrażanie do poszanowania książki.
4. Udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym.
5. Otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
6. Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.
7. Kultywowanie tradycji regionu, gminy, szkoły i biblioteki.

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11
im. Teodora Bolduana

Osiedle Kaszubskie 27
84-200 Wejherowo

tel.  58 738 63 33
fax. 58 738 63 31

sekretariat@sp11wejherowo.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

tel: 58 738 63 33
e-mail: sekretariat@sp11wejherowo.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony