Organizacja roku szkolnego 2023/2024

 

Lp.

Data

Wydarzenie/ zadanie

1.

04 września

Przewidywany termin zebrania wychowawców z rodzicami

klas I od godz. 17.00 lub 18 :00

2.

07 września

Przewidywany termin zebrania wychowawców z rodzicami uczniów klas

II – VIII od godziny 17:00 lub 18:00

3.

11 września

Spotkanie Rady Rodziców z Dyrektorem o godzinie 18:00

4.

12 grudnia

17 stycznia

13 maja

Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I - VIII od godz. 17:00

5.

04 października

08 listopada

6 marca

10 kwietnia

5 czerwca

Konsultacje 17:00 - 18:00

6.

23 – 31 grudnia

Zimowa przerwa świąteczne

7.

11 grudnia

Poinformowanie o przewidywanej ocenie niedostatecznej i ocenie zachowania

 

8.

12 stycznia

Zakończenie I semestru

9.

29.01 – 11.02

Ferie zimowe

10.

28 marca – 02 kwietnia

Wiosenna przerwa świąteczna

12.

14 maja

15 maja

16 maja

Egzamin ósmoklasisty

- język polski

- matematyka

- język obcy

13.

13 maja

Wystawienie propozycji ocen niedostatecznych i ocen zachowania

14.

29 maja

Poinformowanie o przewidywanych ocenach z przedmiotów

15.

10 czerwca

Wystawienie propozycji wszystkich ocen rocznych

16.

21 czerwca

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

17.

Dni wolne

13 października

02, 03 listopada

02 maja

14, 15, 16 maja

31 maja

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11
im. Teodora Bolduana

Osiedle Kaszubskie 27
84-200 Wejherowo

tel.  58 738 63 33
fax. 58 738 63 31

sekretariat@sp11wejherowo.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

tel: 58 738 63 33
e-mail: sekretariat@sp11wejherowo.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony