Terapia uwagi słuchowej A.Tomatisa w Szkole Podstawowej nr 11

Uczennica korzystająca z Tomatisa 

„ Szkoła bez barier” dla dzieci intelektualnie lub fizycznie niepełnosprawnych.
Celem projektu „Dostępna Szkoła”, do którego przystąpił Urząd Miasta Wejherowa, jest zapewnienie godnych warunków osiągania niezależności i umożliwienie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
Projekt przewiduje poprawę warunków architektonicznych, technicznych, edukacyjnych, wprowadzenie procedur i organizacji pracy zgodnie z programem poprawy dostępności. W naszym mieście projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej nr 8 i Szkole Podstawowej nr 11.
W szkołach zaplanowano remonty, likwidujące bariery architektoniczne. Przebudowuje się wejścia do szkół, zmienia szerokość otworów drzwiowych w salach i toaletach, aby umożliwić wjazd uczniom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Powstają kolejne sale terapeutyczne wyposażane w specjalistyczny sprzęt i pomoce. Kadra pedagogiczna i niepedagogiczna szkół systematycznie uczestniczy w szkoleniach, rozwijających kompetencje pracy z uczniami i klientami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Oferta edukacyjna i terapeutyczna szkoły oprócz realizacji zajęć lekcyjnych zawiera szereg zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W szkole odbywają się zajęcia logopedyczne, terapii pedagogicznej, rozwijające kompetencje komunikacyjno-społeczne, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze. Uczniowie mają wsparcie pedagoga i psychologa.
W ramach projektu „Dostępna Szkoła” zakupiono między innymi sprzęt do zajęć terapii uwagi słuchowej, stosującej metodę opracowaną przez Alfreda Tomatisa. Polega ona na stymulacji układu nerwowego poprzez bodźce docierające do układu słuchowego w celu kształcenia uwagi słuchowej.
Terapia Tomatisa wskazana jest w szczególności w przypadku problemów i dysfunkcji, takich jak:
• zaburzenia ze spektrum autyzmu,
• nadpobudliwość psychoruchowa,
• dysleksja,
• opóźniony rozwój mowy,
• zaburzenia przetwarzania sensorycznego,
• problemy w nauce szkolnej,
• problem ze skupieniem uwagi,
• jąkanie,
• słaba przyswajalność języków obcych,
• drażliwość,
• stres,
• depresja.
Uprawnienie do pracy ze specjalistycznym sprzętem diagnostycznym uzyskały dwie nauczycielki, które prowadzą także zajęcia w zakresie terapii pedagogicznej, pedagogiki specjalnej i logopedii.
Nasz szkoła ustawicznie dąży do pełnego spełnienia misji, której głównym zadaniem jest wyposażenie ucznia w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego etapu kształcenia i zdobywania zawodu.

Urządzenie diagnostyczne TomatisUczennica w trzkcie pracy z urządzeniem TomatisPudełko od TomatisaSala logopedyczna

 

 

 

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11
im. Teodora Bolduana

Osiedle Kaszubskie 27
84-200 Wejherowo

tel.  58 738 63 33
fax. 58 738 63 31

sekretariat@sp11wejherowo.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

tel: 58 738 63 33
e-mail: sekretariat@sp11wejherowo.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony