Blue

STRONA INTERNETOWA

Szkoły Podstawowej nr 11

Zajęcia w ramach pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej

Dla kogo/KLASY

NAUCZYCIEL

PRZEDMIOT

RODZAJ KOŁA

TERMIN

SALA

II

K.Budnik

e.wczesnoszkolna

Zaj.dydaktyczno- wyrównawcze

Piątek 11 15- 12 00

s. terapii

II

A.Jakóbowska

e.wczesnoszkolna

Zaj.dydaktyczno- wyrównawcze

Piątek 12 15- 13 00

64

II

M.Semmerling

e.wczesnoszkolna

Zaj.dydaktyczno- wyrównawcze

Poniedziałek 9 20-10 05

64

II

A.Jakóbowska

e.wczesnoszkolna

Zaj.dydaktyczno- wyrównawcze

Piątek 13 10- 13 55

64

II

K.Szczepańska

e.wczesnoszkolna

Zaj.dydaktyczno- wyrównawcze

Piątek 10 15- 11 00

s. terapii

III

D.Papke

e.wczesnoszkolna

Zaj.dydaktyczno- wyrównawcze

Czwartek 10 15- 11 00

42

III

J.Zembrzuska

e.wczesnoszkolna

Zaj.dydaktyczno- wyrównawcze

Poniedziałek 11 15- 12 00

64

III

A.Aleksandrowska

e.wczesnoszkolna

Zaj.dydaktyczno- wyrównawcze

Czwartek 15 45- 16 30

20

III

A.Stanasiuk

e.wczesnoszkolna

Zaj.dydaktyczno- wyrównawcze

Wtorek 12 15- 13 00

s. terapii

III

A.Sikorra

e.wczesnoszkolna

Zaj.dydaktyczno- wyrównawcze

Wtorek 11 15- 12 00

42

Klasy 4

W.Musiał

Matematyka

Zaj.dydaktyczno- wyrównawcze

Piątek 10 15- 11 00

38

A.Lesner

j.polski

Kółko polonistyczne

Środa 14 55- 15 40

38

M.Baran

turystyka

Koło

Wtorek 16 35- 17 20

63

A.Weichbrodt

j.angielski

Zaj.dydaktyczno- wyrównawcze

Piątek 11 15- 12 00

 

E.Klein

Muzyka

chór

Poniedziałek 15 45- 16 30

44

Klasy 5

W.Musiał

Matematyka

Zaj.dydaktyczno- wyrównawcze

Czwartek 8 25- 9 20

48

W.Dobke

Geografia

Kółko geograficzno- ekonomiczne

Poniedziałek 15 45-16 30

72

K.Bujak

Plastyka

Kółko plastyczne

Czwartek 11 15-12 00

67

B.Mlek

Matematyka

Kółko matematyczne

Poniedziałek 7 30- 8 15

72

A.Weichbrodt

j.angielski

Zaj.dydaktyczno- wyrównawcze

Wtorek 15 45- 16 30

 

Klasy 6

B.Grynholewska

j.polski

Kółko polonistyczne

Czwartek 8 25- 9 10

 

M.Hennig

j.polski

Zaj.dydaktyczno- wyrównawcze

Wtorek 10 15- 11 00

64

D.Ściślak

j.angieslki

Zaj.dydaktyczno- wyrównawcze

Wtorek 7 30- 8 15

48

E.Woźniak

Matematyka

Zaj.dydaktyczno- wyrównawcze

Wtorek 8 25- 9 10

73

Klasy 7

P.Drewa

Matematyka

Zaj.dydaktyczno- wyrównawcze

Poniedziałek 8 25- 9 10

1

A.Lesner

j.polski

Kółko polonistyczne

Wtorek 7 30- 8 15

38

D.Ściślak

j.angieslki

Kółko j.angielskiego

Poniedziałek 14 05- 14 50

48

Klasy 8

W.Musiał

Matematyka

Zaj.dydaktyczno- wyrównawcze

Poniedziałek 14 55- 15 40

47

B.Kamień

j.polski

Kółko polonistyczne

Wtorek 12 15- 13 00

64

B.Kamień

j.polski

Kółko polonistyczne

Czwartek 15 00- 15 45

69

Cz.Mlek

Fizyka

Kółko - fizyka

   

A.Krystkiewicz

biologia

Kółko biologiczne

Poniedziałek 7 30- 8 15

65

D.Stodolska

Chemia

Kółko- chemia

Czwartek 15 55- 16 40

63

I.Polańska

j.angielski

Kółko j.angielskiego

Poniedziałek 14 55- 15 40

38

 

D.Jóskowska

j.angielski

Kółko j.angielskiego

Poniedziałek 7 30- 8 15

70

 

A.Potrykus

muzyka

chór

Poniedziałek 14 05-14 50

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla kogo/KLASY

NAUCZYCIEL

PRZEDMIOT

RODZAJ KOŁA

TERMIN

SALA

           
           
           
           
           


 

Dzień Języków Obcych

Uczniowie klasy 6b, którzy przygotowali quizy dla klas 4-8.

26 września obchodziliśmy w szkole Dzień Języków Obcych. W tym dniu przygotowano kilka zadań, w których nasi uczniowie chętnie wzięli udział.

Na korytarzach szkolnych pojawiły się prace plastyczne propagujące znajomość języków obcych, dzięki którym zwiększają się możliwości dostępu do wiedzy, czy poznania nowych ludzi. Uczniowie klasy 6b przygotowali quizy na temat tradycji, języków i ciekawostek o krajach europejskich. Najwięcej punktów zdobyły klasy 8a, 4d oraz 4c. Klasy 4-8 mogły wziąć udział w konkursie na najlepszego lapbooka o Królowej Elżbiecie II, zaś klasy młodsze 1-3 wykonały portret Królowej.

Wszystkim uczestnikom konkursów dziękujemy za aktywność, zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do udziału w przyszłorocznym Dniu Języków Obcych.

Nauczyciele języków obcych

Pasowanie na ucznia- 29 września 2022 r.

W dniu dzisiejszym w Jedenastce odbyło się „Pasowanie na ucznia” dziewięćdziesięciorga pierwszoklasistów.

Na wstępie dzieci wspaniale odśpiewały hymn państwowy, a następnie

po przemówieniu Pani dyrektor, Wiolety Podolskiej i Zastępcy Prezydenta Miasta Wejherowa, Arkadiusza Kraszkiewicza, złożyły uroczyste ślubowanie

na sztandar szkoły.

Uroczystość została uświetniona występem uczniów klasy 3 e, który na powitanie swoich młodszych kolegów przygotowali ze swoją wychowawczynią, panią Agnieszką Sikorrą.

Pierwszoklasistom wręczono pamiątkowe dyplomy wraz z legitymacją szkolną. Rada Rodziców sprezentowała każdemu książeczkę i słodki dodatek, a Pan Prezydent odblaskową opaskę i cukierki.

Pasowanie na ucznia to najważniejsza uroczystość pierwszego etapu edukacyjnego. Zapewne na długo zapadnie w pamięć pierwszoklasistom- bohaterom tego wydarzenia i ich rodzicom.

Pani Dyrektor pasuje na ucznia reprezentanta klasy pierwszej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „Lepsze połączenia – zeroemisyjna komunikacja miejska w Wejherowie” przeprowadzonego w ramach „KLIMATycznie w Wejherowie” oraz Europejskiego Tygodnia Mobilności. Do konkursu zgłosiło swoje prace ponad 30. uczniów z wejherowskich szkół podstawowych.

Uczniowie klasy 3e wykonali prace plastyczne, osiem najciekawszych prac dostarczyliśmy do Urzędu Miasta Wejherowa.

Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący komisji Monika Płomin -  Wejherowskie Centrum Kultury, Karol Formela - Wejherowskie Centrum Kultury oraz Antonina Łuczyńska – Niemczyk  z Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Wejherowie wybrała zwycięskie prace.

W młodszej grupie wiekowej:

pierwsze miejsce zajęła Liliana Labuda – SP 5,

drugie miejsce - Julia Lemke –SP 11, klasa 3e

trzecie - Karolina  Rzeppa - SP 5,

wyróżnienie zdobyła Weronika Lis –SP 11, klasa 3e.

Laureatom serdecznie gratulujemy

Uczestnicy akcji klimatycznie w Wejherowie trzymający napis "Klimatycznie w Wejherowie" na tle Szkoły Podstawowej nr 11

Klimatycznie w Wejherowie

Z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności  Szkoła Podstawowa nr 11 im. Teodora Bolduana włączyła się w akcję Klimatycznie w Wejherowie. Kampania zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 roku organizowana jest cyklicznie i trwa od 16 do 22 września, a jej zwieńczeniem jest Dzień bez samochodu. Tegoroczny temat przewodni kampanii to „Lepsze połączenia”, co oznacza lepiej skomunikowanych mieszkańców oraz lepiej skomunikowane miejsca. Nauczycielki techniki zaprosiły więc swoich uczniów do wzięcia udziału w akcji w ramach odbywających się w szkole zajęć lekcyjnych. Uczniowie uczestniczyli w Grze Miejskiej "EKO Mobilni", podczas której świetnie się bawili, rozwiązując krzyżówki i łamigłówki dotyczące zasad ruchu drogowego. Mieli także możliwość zmierzenia się z zadaniami praktycznymi w trakcie których musieli wykazać sie umiejętnościami bezpiecznego poruszania się w ruchu miejskim. Przeprowadzono również zajęcia edukacyjne podczas których uczniowie mogli ideę zrównoważonego transportu przedstawić na plakatach. Prace uczniów zgromadzone na szkolnej wystawie przyczyniły się do zwiększeniaświadomości ekologicznej całej społeczności szkolnej.

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11
im. Teodora Bolduana

Osiedle Kaszubskie 27
84-200 Wejherowo

tel.  58 738 63 33
fax. 58 738 63 31

sekretariat@sp11wejherowo.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

tel: 58 738 63 33
e-mail: sekretariat@sp11wejherowo.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony