Blue

STRONA INTERNETOWA

TWOJEJ SZKOŁY

Najpóźniej w 2020 r. strony internetowe i serwisy administracji rządowej i samorządowej mają osiągnąć tzw. pełną dostępność. W nowej ustawie przewidziano kary za brak dostępności stron internetowych.

Pasowanie na ucznia- 29 września 2022 r.

W dniu dzisiejszym w Jedenastce odbyło się „Pasowanie na ucznia” dziewięćdziesięciorga pierwszoklasistów.

Na wstępie dzieci wspaniale odśpiewały hymn państwowy, a następnie

po przemówieniu Pani dyrektor, Wiolety Podolskiej i Zastępcy Prezydenta Miasta Wejherowa, Arkadiusza Kraszkiewicza, złożyły uroczyste ślubowanie

na sztandar szkoły.

Uroczystość została uświetniona występem uczniów klasy 3 e, który na powitanie swoich młodszych kolegów przygotowali ze swoją wychowawczynią, panią Agnieszką Sikorrą.

Pierwszoklasistom wręczono pamiątkowe dyplomy wraz z legitymacją szkolną. Rada Rodziców sprezentowała każdemu książeczkę i słodki dodatek, a Pan Prezydent odblaskową opaskę i cukierki.

Pasowanie na ucznia to najważniejsza uroczystość pierwszego etapu edukacyjnego. Zapewne na długo zapadnie w pamięć pierwszoklasistom- bohaterom tego wydarzenia i ich rodzicom.

 

Pani Dyrektor pasuje na ucznia reprezentanta klasy pierwszej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO „Lepsze połączenia – zeroemisyjna komunikacja miejska w Wejherowie” przeprowadzonego w ramach „KLIMATycznie w Wejherowie” oraz Europejskiego Tygodnia Mobilności. Do konkursu zgłosiło swoje prace ponad 30. uczniów z wejherowskich szkół podstawowych.

Uczniowie klasy 3e wykonali prace plastyczne, osiem najciekawszych prac dostarczyliśmy do Urzędu Miasta Wejherowa.

Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący komisji Monika Płomin -  Wejherowskie Centrum Kultury, Karol Formela - Wejherowskie Centrum Kultury oraz Antonina Łuczyńska – Niemczyk  z Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Wejherowie wybrała zwycięskie prace.

W młodszej grupie wiekowej:

pierwsze miejsce zajęła Liliana Labuda – SP 5,

drugie miejsce - Julia Lemke –SP 11, klasa 3e

trzecie - Karolina  Rzeppa - SP 5,

wyróżnienie zdobyła Weronika Lis –SP 11, klasa 3e.

Laureatom serdecznie gratulujemy

Uczestnicy akcji klimatycznie w Wejherowie trzymający napis "Klimatycznie w Wejherowie" na tle Szkoły Podstawowej nr 11

Klimatycznie w Wejherowie

Z okazji obchodów Europejskiego Tygodnia Mobilności  Szkoła Podstawowa nr 11 im. Teodora Bolduana włączyła się w akcję Klimatycznie w Wejherowie. Kampania zainicjowana przez Komisję Europejską w 2002 roku organizowana jest cyklicznie i trwa od 16 do 22 września, a jej zwieńczeniem jest Dzień bez samochodu. Tegoroczny temat przewodni kampanii to „Lepsze połączenia”, co oznacza lepiej skomunikowanych mieszkańców oraz lepiej skomunikowane miejsca. Nauczycielki techniki zaprosiły więc swoich uczniów do wzięcia udziału w akcji w ramach odbywających się w szkole zajęć lekcyjnych. Uczniowie uczestniczyli w Grze Miejskiej "EKO Mobilni", podczas której świetnie się bawili, rozwiązując krzyżówki i łamigłówki dotyczące zasad ruchu drogowego. Mieli także możliwość zmierzenia się z zadaniami praktycznymi w trakcie których musieli wykazać sie umiejętnościami bezpiecznego poruszania się w ruchu miejskim. Przeprowadzono również zajęcia edukacyjne podczas których uczniowie mogli ideę zrównoważonego transportu przedstawić na plakatach. Prace uczniów zgromadzone na szkolnej wystawie przyczyniły się do zwiększeniaświadomości ekologicznej całej społeczności szkolnej.

Ubezpieczenia

Na peośbę Rady Rodziców zamieszczamy linki do stron z ofertami firm ubezpieczeniowych:

Bezpieczny

Allianz

Uniqa

Interrisk KOD RABATOWY (10% ZNIŻKI NA KAŻDE DZIECKO) : u6vs5u

e-nfs (Pzu)

Ubestrefa (Pzu)

Unilink KOD RABATOWY AS33992

 

 

KLIMATycznie w Wejherowie - konkurs plastyczny

Miasto Wejherowa organizuje konkurs plastyczny dla dzieci uczęszczających do szkół podstawowych z terenu miasta Wejherowa "Lepsze połączenie - zeroemisyjna komunikacja miejska w Wejherowie". Konkurs organizowany jest w ramach akcji KLIMATycznie w Wejherowie oraz Europejskiego Tygodnia Mobilności (16-22 września). Pracę plastyczną, wykonaną wybraną techniką, należy składać do 16 września, w Urzędzie Miejskim w Wejherowie pl. Jakuba Wejhera, pokój nr 5, w godz. 7.30 - 15.30.

 

Więcej informacji

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11
im. Teodora Bolduana

Osiedle Kaszubskie 27
84-200 Wejherowo

tel.  58 738 63 33
fax. 58 738 63 31

sekretariat@sp11wejherowo.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

tel: 58 738 63 33
e-mail: sekretariat@sp11wejherowo.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony