Pasowanie na ucznia - pierwszoklasiści ślubowali

 Zdjęcie przedstawia moment wręczenia legitymacji szkolnej uczniom klasy 1 a przez zastępcę Prezydenta Miasta, Pana Arkadiusza Kraszkiewicza przy asyście Pani Dyrektor Wiolety Podolskiej i wychowawczyni , Pani Agnieszki Sikorra. Dzieci stoją tyłem, widoczne jest około ośmiu osób.

„Być dobrym uczniem… Kochać swoją ojczyznę Polskę.” W piątek, 6 października pierwszoklasiści powtarzali słowa ślubowania. Tego dnia zostali pasowani na ucznów Szkoły Podstawowej Nr 11 w Wejherowie - uczniowie przy sztandarze przez Dyrektor szkoły, Panią Wioletę Podolską, pozostali uczniowie przez swoje wychowawczynie. Podczas uroczystości towarzyszyli im rodzice oraz zaproszeni goście. Z ramienia Rady Rodziców przybyli: przewodniczący, Pan Michał Dowgan oraz skarbnik, Pani Agnieszka Mocarska. Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa, pan Arkadiusz Kraszkiewicz złożył dzieciom życzenia i gratulacje, obdarowując je słodkościami. W gronie uczniów przywitali pierwszoklasistów uczniowie klas trzecich, którzy przygotowali wraz ze swoimi wychowawczyniami :Katarzyną Budnik, Katarzyną Szczepańską i Agatą Jakóbowską , część artystyczną wypełnioną piosenkami i recytacjami. Każdy pierwszoklasista otrzymał legitymację szkolną i pamiątkowy dyplom z rąk zastępcy Pana Prezydenta, a Rada Rodziców obdarowała dzieci słodyczami i lekturą „ Cudaczek Wyśmiewaczek”.

Zdjęcie przedstawia salę gimnastyczną. W centrum zdjęcia stoki poczet sztandarowy. Uczeń trzymający sztandar i dwie uczennice po obu stronach w strojach galowych, przepasani biało-czerwonymi szarfami. Po obu stronach sztandaru dzieci , po lewej stronie trzy dziewczynki, po prawej – dziewczynka bliżej sztandaru i chłopiec po lewej stronie dziewczynki. Uczniowie również ubrani w galowe stroje z granatowymi, tekturowymi czapkami na głowach z wyciągniętą do sztandaru prawą ręką, ślubują. W tle , na drabinkach rozwieszone niebieskie sukno z przypiętym dużym napisem –pasowanie na ucznia 2023. Na podłodze donice ze słonecznikami  wykonanymi z papieru.

Na zdjęciu widać uczennicę klasy ósmej trzymającą bukiet złożony z białych i czerwonych goździków, za nią w rzędzie delegaci klas pierwszych do łożenia kwiatów pod tablicą patrona szkoły.

Zdjęcie przedstawia ustawionych w szeregu uczniów klas trzecich, dwudziestu jeden uczniów, wśród nich pięciu chłopców. Wszystkie w strojach galowych przygotowane do prezentacji części artystycznej. W tle kotara w kolorze niebieskim rozpostarte  na drabinkach  z dużym białym napisem – pasowanie na ucznia 2023, ozdobionej stojącymi na podłodze słonecznikami w dużych rozmiarach ( wykonane z papieru).

 

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11
im. Teodora Bolduana

Osiedle Kaszubskie 27
84-200 Wejherowo

tel.  58 738 63 33
fax. 58 738 63 31

sekretariat@sp11wejherowo.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

tel: 58 738 63 33
e-mail: sekretariat@sp11wejherowo.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony