Egzamin poprawkowy - Szkoła Podstawowa nr 11 im. Teodora Bolduana

Doradztwo zawodowe

Młodzi ludzie stojący na progu dorosłości powinni zostać wyposażeni w umiejętności niezbędne do poruszania się na rynku pracy podlegającemu szeregu zmian. Powstają nowe zawody, zmienia się styl pracy, młodzież coraz częściej myśli o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Niekorzystnie na rynek pracy wpływają migracje młodych pracowników oraz szybkie wypadanie z systemu edukacji. W związku z tym funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie będącym integralną częścią Unii Europejskiej wymaga aktywnych zachowań i umiejętności do podejmowania trafnych decyzji. Wszelkiego rodzaju wybory dotyczące zdobycia wykształcenia, przekwalifikowania się, czy kwalifikacji zawodowych wymagają coraz większej wiedzy o rynku pracy, rynku edukacyjnym i o sobie samym. Ważne jest by młody człowiek dokonując wyboru związanego z dalszą ścieżką kształcenia kierował się własnymi zdolnościami, pasjami i możliwościami. W tego typu decyzjach powinien otrzymać wsparcie ze strony rodziców, szkoły oraz innych instytucji.

 

Program_Doradztwa_Zawodowego_Szkoły_Podstawowej_nr_11_w_Wejherowie.pdf

Pedagog specjalny

Katarzyna Karczewska

 

Godziny pracy:

Poniedziałek 14-16

Wtorek 11.30-1.30

Środa 14-16

Czwartek 13.00 - 15.00

Piątek 10.30-13.30

 

Do zadań pedagoga specjalnego należą:

1. Współpraca z zespołem mającym opracować dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.

2. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów, ale także z rodzicami oraz uczniami.

W ramach tej współpracy m.in.: rekomendowanie dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły,
diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

3.Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron.

4.Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne i socjoterapia

ZAJĘCIA KOREKCYJNO - KOMPENSACYJNE

 

NauczycielDzień tygodniaKlasaGodzina
Anna Bochentyn  poniedziałek  5 e  8.25 - 9.10
wtorek 5c 13.10 - 13.55
środa 6e 9.20 - 10.05
czwartek 6 a 7.30 - 8.15
piątek  4 d 12.15 - 13.00
4 b 13.10 - 13.55
Marta Semmerling poniedziałek  6 d 10.05 - 11.00
8 c 11.15 - 12.00
wtorek  7 a 10.15 - 11.00
6e 11.15 - 12.00
środa 8 b 11.15 - 12.00
czwartek  4 c 11.15 - 12.00
5 b 12.15 - 13.00
piątek  5 a 10.15 - 11.00
3 c 11.15 - 12.00
Katarzyna Szczepańska poniedziałek 7 b 7.30 - 8.15
wtorek 7 b 7.30 - 8.15
6 b 8.25 - 9.10
2 c, 3 a 11.15 - 12.00
1 b, 1 c, 2 a, 3 b 12.15 - 13.00
środa 3 d 10.15 - 11.00
piątek 3 e, 2 b 11.15 - 12.00
4 e, 5 d 12.15 - 13.00
7 d 13.10 - 13.55
7 e 14.05 - 14.50
Anna Tarnowska wtorek 6c 14.05  - 14.50
8 a 15.05 - 15.40
czwartek 7 c 9.20 - 10.05

Program_zajęć_korekcyjno_-_kompensacyjnych.pdf

 

SOCJOTERAPIA

 

Nauczyciel Dzień tygodnia Grupa Godzina
Marlena Marczyńska

 poniedziałek

 grupa 1

 9.20 - 10.05

 

grupa 2

10.15 - 11.00

 

grupa 3

11.15 - 12.00

 

grupa 4

15.50 - 16.35

wtorek

grupa 5

10.05 - 10.50

 

grupa 6

11.15 - 12.00

środa

grupa 7

11.15 - 12.00

piątek 

grupa 8

10.15 - 11.00

grupa 9

11.15 - 12.00

Klaudia Engelbrecht

 poniedziałek

 grupa 1

 13.10 - 13.55

wtorek 

grupa 2

12.15 - 13.00

grupa 3

14.55 - 15.40

środa

grupa 4

7.30 - 8.15

 

grupa 5

8.25 - 9.10

 

grupa 6

12.15 - 13.00

czwartek 

grupa 7

11.15-12.00

grupa 8

12.15-13.00

piątek 

grupa 9

12.15 - 13.00

 Cele_i_treści_socjoterapii.pdf

 

 

Godziny do dyspozycji uczniów i rodziców

Imię i nazwisko

Dzień tygodnia

Godziny

Sala

 Aleksandrowska Agata

wtorek

 10.15 - 11.15

 42

 Aleksandrowska - Dawidowska Sonia

poniedziałek

 9.10 - 10.10

16

 Aniszewska Alicja

czwartek

 9.10 - 10.10 

 67

 Marcin Baran

czwartek

 16.35 - 17.35

 63

 Behrendt Grzegorz

 wtorek

 12.00 - 13.00

 92

 Błaszkowska Bernadetta

 poniedziałek

 9.10 - 10.10

 76

 Borawski Paweł

 czwartek

 13.00 - 14.00

 92

 Brunka Justyna

 poniedziałek

 10.15 - 11.15

 38

 Budnik Katarzyna

 wtorek

 9.10 - 10.10 

 42

 Bujak Kamila

 czwartek

 14.50 - 15.50

 39

 Cyplik Dorota 

 poniedziałek

 9.05 - 10.05

 39

 Czajka Violetta

 wtorek

 10.15 - 11.15

 42

 Czurgiel Adriana

 środa

 9.10 - 10.10

 92

 Dopke Elżbieta

 wtorek

 13.00 - 14.00

 35

 Drewa Patrycja

 czwartek

 10.15 - 11.15

 67

 Engelbrecht Klaudia

 środa

 14.50 - 15.50

 42

 Formella Patrycja

 piątek

 8.15 - 9.15

 42

 Gazarkiewicz Anna

 poniedziałek

 12.00 - 13.00

 38

 Grzenkowicz Iwona

 czwartek

 14.00 - 15.00

 30

 Hennig Marzena

 piątek

 8.15 - 9.15

 42

 Jakóbowska Agata

 wtorek

 9.10 -  10.10

 42

 Jelonek - Bronk Agnieszka

 poniedziałek

 12.00 - 13.00

 67

 Jurewicz Piotr

 środa

 13.55 - 14.55

 92

 Kamień Barbara

 czwartek

 13.00 - 14.00

 42

 Karczewska Katarzyna

 środa

 8.15 - 9.15

 57

 Kędra Alicja

 poniedziałek

 10.15 - 11.15

 31

 Klamrowska Sylwia

 piątek

 11.00 - 12.00

 42

 Klein Ewelina

 wtorek

 11.00 -  12.00

 15

 Kołodziej - Łukasik Malwina

 wtorek

 11.00 - 12.00

 35

 Konkol Wojciech

 poniedziałek

 8.15 - 9.15

 35

 Krystkiewicz Anita

 poniedziałek

 12.00 -  13.00

 35

 Krzemińska Marzanna

 wtorek

 7.45 - 8.45

 42

 Kummer Wiesława

 poniedziałek

 8.20 - 9.20

 42

 Lassmann Magdalena

 wtorek

 10.15 - 11.15

 35

 Lesner Agnieszka

 środa

 12.00 - 13.00

 38

 Lidzbarska Monika

 wtorek

 13.00 - 14.00

 69

 Marczyńska Marlena

 piątek

 9.10 - 10.10

 42

 Mlek Barbara

 czwartek

 14.50 - 15.50

 42

 Musiał Weronika

 wtorek

 9.10 - 10.10

 38

 Pacek - Jezierska Marta

 czwartek

 9.10 - 10.10

 92

 Papke Donata

 wtorek

 13.00 - 14.00

 42

 Podolska Wioleta

 poniedziałek

 15.00 - 16.00

 gabinet dyrektora

 Polańska Izabela

 poniedziałek

 10.15 - 11.15

 38

 Potrykus Anna

 piątek

 11.00 - 12.00

 42

 Pranczk Małgorzata

 czwartek

 12.15 - 13.15

 42

 Romińska Paulina

 wtorek

 11.15 - 12.15

 31

 Rompca Małgorzata

 poniedziałek

 8.15 - 9.15

 38

 Semmerling Marta

 wtorek

 12.00 - 13.00

 sala terapii

 Seredyn Ewa

 wtorek

 16.35 - 17.35

 34

 Sikorra Agnieszka

 wtorek

 15.40 - 16.40

 17

 Sitko Monika

 środa

 10.00 - 11.00

 30

 Skoczek Marcin

 czwartek

 9.10 - 10.10

 38

 Stanasiuk Agnieszka

 poniedziałek

 10.00 - 11.00

 42

 Stodolska Dorota

 środa

 15.40 - 16.40

 63

 Szczepańska Katarzyna

 wtorek

 10.15 - 11.15

 sala terapii

 Ściślak Dorota

 piątek

 8.15 - 9.15

 42

 Tarnowska Anna

 wtorek

 13.00 - 14.00

 40

 Weichbrodt Angelika

 czwartek

 10.15 - 11.15

 42

 Wojciechowski Piotr

 środa

 13.55 - 14.55

 92

 Wołczyńska Katarzyna

 poniedziałek

 12.15 - 13.15

 42

 Woźniak Ewa

 wtorek

 11.00 - 12.00

 42

 Joanna Zembrzuska

 czwartek

 13.00 - 14.00

 42

 

 

 

 

pasowanie

pasowanie zdjęcie na stronę

W maju, kiedy wszyscy pierwszoklasiści mogli już pochwalić się umiejętnością czytania, bibliotekarze szkolni przygotowali dla nich uroczyste Pasowanie na Czytelnika. Wszystkie klasy odwiedziły bibliotekę, obejrzały krótkie przedstawienie przygotowane przez uczennice z klasy 4d. Były rozmowy o zasadach korzystania z biblioteki, o obowiązku szanowania książek. Była prezentacja zbiorów bibliotecznych. Było dużo uśmiechu i zabawy.

Na zdjęciu dzieci z pierwszej klasy oglądają zbiory biblioteczne i prezentują otrzymane elementarze.

PS Czwartoklasistkom bardzo dziękujemy za udział :)

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 11
im. Teodora Bolduana

Osiedle Kaszubskie 27
84-200 Wejherowo

tel.  58 738 63 33
fax. 58 738 63 31

sekretariat@sp11wejherowo.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom Nas o tym.

tel: 58 738 63 33
e-mail: sekretariat@sp11wejherowo.pl

Zamknij menu
Wróć na początek strony