Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pedagog szkolny

"Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna" Józef Tischner

 

Pedagog szkolny Szkoły Podstawowej nr 11

mgr Katarzyna Karczewska

mgr Klaudia Engelbrecht

                    

Kontakt telefoniczny: 738 63 36, 606 669 302

Gabinet pedagoga tel. 58 7386336

mail :pedagog@sp11wejherowo.pl

 

 

PEDAGOG 

KATARZYNA 

KARCZWSKA 

PEDAGOG  

KLAUDIA 

ENGELBRECHT 

PONIEDZIAŁEK 

8:30 – 13:00 

7:30 – 17:00  

WTOREK 

10:00 – 15:00 

------------------ 

ŚRODA 

8:30 – 13:00  

13:30 – 16:00  

CZWARTEK 

7:30 – 13:00 

------------------ 

PIĄTEK 

8:30 – 12:00 

7:30 – 17:00  

 

Pedagog jest osobą pracującą w szkole, która pogłębia i rozszerza oraz uzupełnia działania dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze realizowane przez nauczycieli. Pedagog organizuje różne formy pomoc psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju  i efektywności uczenia się poprzez pomoc i wspieranie wychowawców klas, współdziałanie z nauczycielami, rodzicami /opiekunami prawnymi, pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji Praw Dziecka. Najważniejszym podmiotem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń i jego dobro.

Działania pedagoga obejmują wszystkie płaszczyzny szkolnego życia począwszy od spraw ogólnowychowawczych, poprzez profilaktykę wychowawczą, zadania w zakresie indywidualnej opieki pedagogicznej i psychologicznej, korekcyjno - wyrównawczej, organizowanie pomocy materialnej po poradnictwo edukacyjne.

UCZNIU!!!

Chcesz porozmawiać o swoich problemach?
Nie potrafisz porozumieć się z koleżankami i kolegami?
Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny?
Masz trudności z nauką?
Masz problem i nie wiesz, jak go rozwiązać?
Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób?
Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić?

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO! PAMIĘTAJ - NIE JESTEŚ SAM ZE SWOIM PROBLEMEM

RODZICU!!!

Niepokoi Cię zachowanie dziecka?
Chcesz porozmawiać o dziecku i Waszych problemach?
Masz pytania dotyczące wyników nauczania dziecka i jego funkcjonowania w szkole?
Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania?
Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zgłosić?
Szukasz pomocy?

ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO! ZAPRASZAM!!!

 

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO w II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 • Podejmowanie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania,
 • Wspieranie mocnych stron uczniów,
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,
 • Prowadzenie terapii indywidualnej,
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • Przygotowanie uczniów do samodzielności w dorosłym życiu,
 • Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych,
 • Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów oraz pomoc w ich eliminowaniu ,
 • Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • Otoczenie szczególną opieką młodzieży ze środowisk patologicznych i udzielanie porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
 • Udzielanie pomocy ofiarom przemocy domowej - zakładanie Niebieskiej Karty,
 • Koordynowanie pracą zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,
 • Współpraca z instytucjami : Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno -Pedagogicznych w Wejherowie , MOPS, OPiRPA w Wejherowie, TPD, Caritasem itp.,
 • Współpraca z Sądem Rejonowym III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich w Wejherowie, kuratorami sądowymi i społecznymi, Prokuraturą i Policją.

 

Przydatne linki

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Zaloguj się do szkolnej poczty

KLIMATycznie w Wejherowie

KLIMATycznie w Wejherowie – spotkania w bibliotece

Program rządowy 'Poznaj Polskę"