Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Klasa sportowa - rekrutacja na rok 2020/2021

Utworzono dnia 22.06.2020

KLASA SPORTOWA

 

 

 

 

 

 

 

 

W roku szkolnym 2020/2021 w naszej szkole po raz kolejny powstaje klasa sportowa o profilu piłki ręcznej. W klasie sportowej uczniowie realizują zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin tygodniowo. W czasie zajęć pracujemy nad poprawą sprawności fizycznej oraz nad rozwojem psychicznym i emocjonalnym. Obok zagadnień z zakresu techniki i taktyki piłki ręcznej, realizujemy wiele dyscyplin sportowych między innymi: lekkoatletyka, gimnastyka, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, unihokej, zajęć na pływalni oraz cały zakres materiału z podstawy programowej. Doskonalimy i uczymy dzieci nowych umiejętności poprzez gry i zabawy ruchowe. Lekcje wychowania fizycznego prowadzą wykwalifikowani trenerzy, nauczyciele, a wysiłek fizyczny dostosowujemy do wieku i możliwości ucznia. Liczba godzin wychowania fizycznego jest równomiernie rozłożona w całym tygodniu nauki, by umożliwić dzieciom warunki do ćwiczeń i nauki. Rodziców uczniów klas 3, którzy chcieli by ich dzieci były w klasie sportowej, prosimy o zgłoszenie do wychowawców klas lub nauczycieli wychowania fizycznego Pani Adriany Czurgiel oraz Pana Grzegorz Behrendt( wiadomość przez dziennik elektroniczny).

 

Rekrutacja uzupełniająca trwać będzie do sierpnia 2020r.

W sierpniu odbędzie się druga tura testów sprawnościowych.

Chętnych uczniów z poza szkoły, którzy chcieli by od września uczęszczać do

4 klasy sportowej proszę zgłaszać do sekretariatu szkoły (tel.  58 7386333).

 

 

Kryteria rekrutacji uczniów do klas sportowych o profilu piłki ręcznej w Szkole Podstawowej nr 11 w Wejherowie


 

W roku szkolnym 2020/2021utworzona zostanie klasa sportowa o profilu:

piłka ręczna dziewcząt i chłopców.

Klasa sportowa realizuje program szkolenia sportowego (oprócz czterech godzin podstawy programowej z wychowania fizycznego sześciogodzinne ukierunkowane szkolenie sportowe z zakresu piłki ręcznej) równolegle z programem kształcenia ogólnego właściwym dla szkoły podstawowej.

Podstawa prawna:

1. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.)

2. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 671)

3. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610)


 


 

Zadaniem oddziału sportowego jest stworzenie uczniom optymalnych warunków, umożliwiających godzenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych, w szczególności przez:

1) opracowanie tygodniowego planu zajęć tak, aby rozkład innych zajęć dydaktycznych był dostosowany do rozkładu zajęć sportowych;

2) dążenie do maksymalnego opanowania i utrwalenia przez uczniów na zajęciach edukacyjnych wiadomości objętych programem nauczania;

3) umożliwienie uczniom osiągającym bardzo dobre wyniki sportowe i uczestniczącym w zawodach ogólnopolskich lub międzynarodowych realizowania indywidualnego programu lub toku nauki;

4) organizowanie ferii letnich i zimowych w ciągu całego roku szkolnego, z dostosowaniem ich terminów do terminów zawodów sportowych, przy zachowaniu liczby dni wolnych od zajęć, określonej odrębnymi przepisami.

5) Szkoła posiada obiekty lub urządzenia sportowe niezbędne dla realizacji szkolenia sportowego: salę gimnastyczną, boisko szkolne.

6) Szkolenia sportowe mogą być realizowane z wykorzystaniem obiektów lub urządzeń sportowych innych jednostek organizacyjnych.

7) W oddziałach sportowych realizowany jest ukierunkowany etap szkolenia sportowego, mający na celu ujawnienie predyspozycji i uzdolnień kwalifikujących uczniów do szkolenia w określonym sporcie (lub specjalistyczny). www. msit.gov.pl/pl/sport/sport-mlodziezowy/programy-szkolenia

8) Szkolenie sportowe prowadzone jest w ramach zajęć sportowych według programów szkolenia sportowego opracowanych dla następujących dyscyplin sportu: piłki ręcznej.

9) Program szkolenia sportowego jest realizowany równolegle z programem nauczania uwzględniającym podstawę programową kształcenia ogólnego.

10) W ramach programu szkolenia sportowego szkoła może organizować dla uczniów obozy szkoleniowe, których celem jest doskonalenie umiejętności sportowych. 8 §6 i 8 rozporządzenia MEN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego

11)Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć sportowych w oddziale sportowym wynosi 10

( w tym jedna godzina zajęć na pływalni).

12)W ramach ustalonego tygodniowego wymiaru godzin zajęć sportowych realizowane są obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego, przewidziane w ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej.

13)Uczniowie uczęszczający do oddziału sportowego biorą udział we współzawodnictwie sportowym.

14)Uczniowie oddziału sportowego, którzy ze względu na kontuzję lub czasową niezdolność do uprawiania sportu nie uczestniczą w zajęciach sportowych, uczęszczają na pozostałe zajęcia edukacyjne.

15)W przypadku opinii nauczyciela wychowania fizycznego prowadzącego zajęcia sportowe, lub opinii lekarza, uzasadniającej brak możliwości kontynuowania szkolenia sportowego, uczeń oddziału sportowego przechodzi od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału szkolnego działającego na zasadach ogólnych.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Sierpień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Zaloguj się do szkolnej poczty